'Οροι Χρήσης

Κάνοντας χρήση της ιστοσελίδας μας, συμφωνείτε με τους κάτωθι όρους, τους οποίους θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά. Οι παρακάτω όροι χρήσης έχουν ισχύ και σε τηλεφωνικές παραγγελίες που προέρχονται από εύρεση προϊόντων στην ιστοσελίδα μας.

Οποιοδήποτε λογισμικό διατίθεται για φόρτωση (downloading) από αυτόν τον διακομιστή, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του www.smashonline.gr. Η χρήση τέτοιων εγγράφων από αυτόν τον διακομιστή περιορίζεται αποκλειστικά για πληροφοριακούς και μη εμπορικούς σκοπούς ή είναι μόνον προσωπική και δεν θα αντιγραφούν, ούτε θα τεθούν σε άλλο δίκτυο υπολογιστών, ούτε θα διανεμηθούν με άλλα μέσα επικοινωνίας. Δεν επέρχεται καμία απολύτως επέμβαση στα έγγραφα. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαγορεύεται αυστηρά από το νόμο και ενδέχεται να συνεπάγεται αυστηρές αστικές και ποινικές κυρώσεις. Οι παραβάτες θα διώκονται νομικά.

Το www.smashonline.gr δεν δηλώνει με κανέναν τρόπο ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα έγγραφα και στις ανακοινώσεις, που δημοσιεύονται σε αυτόν τον διακομιστή, είναι κατάλληλα για οποιονδήποτε σκοπό. Κάθε τέτοιο έγγραφο και σχετική γραφική απεικόνιση παρέχεται “ως έχει” χωρίς καμιά απολύτως εγγύηση οποιουδήποτε είδους.

Το www.smashonline.gr δεν φέρει ευθύνη ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημιά και ηθική βλάβη που προκύπτει από αδυναμία παροχής υπηρεσιών υποστήριξης.

Τα χρώματα των προϊόντων που απεικονίζονται στον ιστότοπο www.smashonline.gr ίσως διαφέρουν από τα πραγματικά λόγω διαφορετικού τρόπου προβολής σε διαφορετικές οθόνες με διαφορετικές ρυθμίσεις.

Είστε ελεύθεροι να κάνετε χρήση του www.smashonline.gr σύμφωνα με τον Νόμο και τα χρηστά ήθη. Η ευθύνη για τα περιεχόμενα των συναλλαγών ανήκει αποκλειστικά σε σας. Το www.smashonline.gr δεν ασκεί κανένα είδος διόρθωσης ή παρέμβασης στα δεδομένα που μεταφέρετε. Ζητάμε να συμπληρώνετε σωστά τα εξής πεδία (όνομα, διεύθυνση, μήνυμα) στις on-line φόρμες επικοινωνίας. Η χρήση της ιστοσελίδας του www.smashonline.gr υπόκειται στους Ελληνικούς και τους Διεθνείς νόμους και συμφωνείτε να μην χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας με σκοπό να παραβιάσετε αυτούς τους νόμους.

Ευθύνη του χρήστη

Οι χρήστες συμφωνούν και αναλαμβάνουν να μη χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό κατάστημα για:

α) Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στο www.smashonline.gr ή σε οποιονδήποτε τρίτο, είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου.

β) Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λπ.

γ) Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας).

δ) Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων.

ε) Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει, ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή και την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών.

στ) Ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων.

ζ) Παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο.

η) Συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

Επίσης συμφωνούν ότι όλα τα μέλη, οι συνεργάτες, οι υπάλληλοι και άλλοι συνεργάτες του www.smashonline.gr δεν ευθύνονται για οτιδήποτε προκύψει από τρίτα μέλη τα οποία χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα του www.smashonline.gr. Κάθε χρήση αντίθετη προς τα ανωτέρω εκτός των τυχών ή και αστικών κυρώσεων επιφέρει και διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών χωρίς καμία ειδοποίηση.

Πνευματικά Δικαιώματα

Στην ιστοσελίδα περιλαμβάνονται υλικό, trademarks, service marks, trade dress και άλλο περιεχόμενο που ανήκει στο www.smashonline.gr και προστατεύεται από το Νόμο.

Όλα τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένων κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών και λογισμικού) είναι πνευματικής ιδιοκτησία του www.smashonline.gr και προστατεύονται από την Ελληνική και Διεθνή Νομοθεσία. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή και αναμετάδοση του υλικού, χωρίς έγγραφη άδεια της εταιρείας. Η εμφάνισή του στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Όρια Ευθύνης

Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα, συμφωνείτε απόλυτα ότι η χρήση γίνεται με δική σας ευθύνη.

Το www.smashonline.gr κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσία υψηλής ποιότητας αλλά δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές ή λάθη. Οποιαδήποτε αναφορά ή και σύνδεσμος σε άλλη ιστοσελίδα, παρέχεται για την διευκόλυνσή σας και δεν ευθυνόμαστε για τα περιεχόμενα, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται (διαφήμιση ή πώληση) στις ιστοσελίδες αυτές. Οι φωτογραφίες των προϊόντων είναι ενδεικτικές.

Ισχύων Νόμος

Η ιστοσελίδα έχει δημιουργηθεί και ελέγχεται από το www.smashonline.gr στα Ιωάννινα και η Ελληνική Νομοθεσία θα καθοδηγεί την χρήση της ιστοσελίδας και την ερμηνεία του.

Αν επιλέξετε να έχετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας από άλλη χώρα, έχετε την ευθύνη να ακολουθείτε τους Νόμους της χώρας αυτής. Οι παραπάνω όροι αποτελούν την πλήρη συμφωνία με το www.smashonline.gr και το www.smashonline.gr έχει το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στο περιεχόμενο της ιστοσελίδα και στους ανωτέρους όρους χωρίς καμία προειδοποίηση.

Δήλωση Εχεμύθειας

Η παρούσα δήλωση εχεμύθειας αφορά στην ιστοσελίδα του www.smashonline.gr

Όταν στέλνετε ένα αίτημα online, η πληροφορία που μας παρέχετε χρησιμοποιείται για να σας απαντήσουμε ηλεκτρονικά στην ερώτησή σας. Θεωρούμε τις αιτήσεις που συμπληρώνετε και την ηλεκτρονική αλληλογραφία που στέλνετε απόρρητη. Δεν μεταβιβάζουμε το περιεχόμενο αυτών παρά μόνο στον άμεσα ενδιαφερόμενο αποδέκτη και στον νόμο, εφόσον αυτό μας ζητηθεί ή στην περίπτωση που το περιεχόμενο του μηνύματος θεωρούμε ότι μας θίγει.

Τέτοια ενέργεια είναι απαραίτητη προκειμένου να:

α) προστατέψουμε τα δικαιώματά μας και την περιουσία μας.

β) προστατευθούμε ενάντια στην κακή ή στην μη εξουσιοδοτημένη χρήση της ιστοσελίδας του www.smashonline.gr.

γ) προστατεύσουμε την προσωπική μας ασφάλεια ή την περιουσία των χρηστών και του κοινού μας.

Εάν όμως, μας δοθεί ψευδή ηλεκτρονική διεύθυνση ή προσπαθήσετε να πάρετε τη θέση κάποιου άλλου όταν στέλνετε πληροφορίες online, όλες οι πληροφορίες – καθώς επίσης και το IP address – θα αποτελούν μέρος οποιασδήποτε έρευνας. Οι άνθρωποι του www.smashonline.gr μπορεί να χρειαστεί να επεξεργαστούν το ηλεκτρονικό σας μήνυμα σε συνεργασία με το τεχνικό τμήμα.

Επίσης, αν ζητήσετε έναν από τους υπεύθυνους εξυπηρέτησης πελατών του www.smashonline.gr να σας βοηθήσει σε οποιαδήποτε ηλεκτρονική αλληλογραφία, αυτός θα μπορεί να έχει πρόσβαση σε όλο το εύρος πληροφοριών το οποίο είναι σχετικό με το αίτημά σας, συμπεριλαμβανομένων της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης και των μηνυμάτων σας. Το www.smashonline.gr έχει συνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για την πολιτική ασφαλείας τους ή για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται τους ηλεκτρονικούς τους επισκέπτες.

 

- Κόστος αποστολής

Δεν υπάρχει κόστος αποστολής εντός Ελλάδας για παραγγελίες άνω των 60€.

Για παραγγελίες μικρότερες των 60€ το κόστος αποστολής είναι 5€ προς όλη την Ελλάδα

 Το κόστος αποστολής προς Κύπρο είναι 9€ (για βάρος έως 5kg)


-Τρόποι παραγγελίας

 Μέσω της ιστοσελίδας μας.

δείτε εδώ πως να ολοκληρώσετε ηλεκτρονικά μια παραγγελία

 

 

- Τρόποι πληρωμής

 

1) Antikatavoli Αντικαταβολή - πληρώστε με μετρητά την στιγμή που θα το παραλάβετε (δεν υπάρχει καμία επιπλέον χρέωση).

 Cyprus Flag Δεν παρέχεται αυτός ο τρόπος πληρωμής στην Κύπρο

2) Katathesi Κατάθεση σε τράπεζα - καταθέστε το ποσό της παραγγελίας σε έναν από τους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς καλύπτωντας και τυχών έξοδα μεταφοράς από άλλη τράπεζα και αναφέροντας τον αριθμό παραγγελίας.

Τράπεζα Πειραιώς-Piraius Bank 5405-001058-931
IBAN : GR9201724050005405001058 931
ΟΝΟΜΑ: Σ.&Π. ΛΙΟΝΤΟΣ Ο.Ε.
Εθνική Τράπεζα - National Bank of Greece 35976745543
IBAN: GR0401103590000035976745543
ΟΝΟΜΑ: ΛΙΟΝΤΟΣ ΠΑΥΛΟΣ - ΛΙΟΝΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

3) Card Πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες - μεταφέρεστε αυτόματα σε ασφαλές περιβάλλον και έχετε την επιλογή άτοκων δόσεων για παραγγελίες άνω των 60€. Υποστηρίζονται οι κάρτες: visa, mastercard,maestro. Σε περίπτωση που το προϊόν δεν είναι διαθέσιμο, δεν θα χρεωθεί η κάρτα σας και θα ενημερωθείτε άμεσα.

Άτοκες δόσεις:

από 60€ και πάνω > 2 δόσεις,

( μόνο σε πιστωτικές κάρτες που υποστηρίζουν δόσεις)

4) PaypalPaypal - χωρίς επιπλέον χρέωση

 

 


- ​Διεκπεραίωση Παραγγελιών

Οδηγίες για ηλεκτρονική παραγγελία


Γίνονται αποδεκτές παραγγελίες και πραγματοποιούνται αποστολές εντός Ελλάδας και Κύπρου.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προχωρήσει στη χρέωση πιστωτικών καρτών για παραγγελίες που περιλαμβάνουν προϊόντα που αποτελούν μεμονωμένες παραγγελίες από προμηθευτές κατ’εντολή του πελάτη.

Οι παραγγελίες εκτελούνται μέσα στο εργάσιμο ωράριο εκτός Κυριακής και αργιών.

Οι αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων είναι οι τελικές (συμπεριλαμβάνεται δηλαδή ο αναλογούν Φ.Π.Α.).

Το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του πελάτη.

Η εταιρία δεν δεσμεύεται σε καμία περίπτωση στην αποστολή της παραγγελίας των προϊόντων, τα οποία προσφέρονται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος και λόγω τυπογραφικού ή μηχανογραφικού λάθους παρουσιάζονται σε διαφορετική τιμή από την ισχύουσα τιμή στον εκάστοτε αναρτημένο τιμοκατάλογο. Σε κάθε περίπτωση τέτοιου λάθους θα επιστραφεί ακέραιο το ποσό στον πελάτη.

 

 


- Επιβεβαίωση Παραγγελίας

 

Κάθε παραγγελία συνοδεύεται πάντοτε από το αντίστοιχο αποδεικτικό παραλαβής με ηλεκτρονικό μέσο ή/και τηλέφωνο για την επιβεβαίωση της.

Ταυτόχρονα, η εταιρεία αναλαμβάνει να προωθήσει στους πελάτες της e-mail, το οποίο περιέχει όλα τα στοιχεία της παραγγελίας (confirmation e-mail).

 

 


- Ακύρωση Παραγγελίας

 

Ακύρωση παραγγελίας γίνεται δεκτή μόνο για όσο διάστημα δεν έχει ακόμα εκτελεστεί και δεν έχει παραδοθεί το είδος (δηλαδή δεν έχει εκδοθεί δελτίο αποστολής),  αποκλειστικά και μόνο μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος (email).

 

 


- Τρόποι Παράδοσης Παραγγελίας

 

1. Αποστολή παραγγελίας στον χώρο επιλογής του πελάτη

Η παραγγελία του πελάτη αποστέλλεται στη διεύθυνση που ο ίδιος έχει υποδείξει κατά την παραγγελία του, με courier με τις οποίες συνεργάζεται το κατάστημα smashonline.

Συνεργαζόμενες courier: Γενική Ταχυδρομική 

Το δίκτυο διανομής της εταιρείας καλύπτει ολόκληρη την Ελλάδα και την Κύπρο.

Στα μεγάλα αστικά κέντρα η παράδοση γίνεται σε 1-3 εργάσιμες ημέρες στην Ελλάδα και 7-14 ημερών στην Κύπρο Cyprus Flag. Για απομακρυσμένες περιοχές δεν υπάρχει επιπλέον χρέωση, η παράδοση ωστόσο μπορεί να παραταθεί. Για περισσότερες πληροφορίες και ακριβή χρόνο σχετικά με την παράδοση δείτε την σελίδα της Γενικής Ταχυδρομικής.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους τρόπους, τους όρους και τις τιμές αποστολής κατά βούληση και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

 

2. Παραλαβή προϊόντος από το φυσικό κατάστημα

Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να παραλάβει την παραγγελία του από το κατάστημα SMASH
που βρίσκεται στη διεύθυνση K. Φρόντζου 7, στα Ιωάννινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας : 211 800 1011 & Email
 

 

 


- Διαθεσιμότητα Προϊόντων

 

Ο πελάτης ενημερώνεται για την διαθεσιμότητα των προϊόντων μέσα από ανάλογες ενδείξεις.

Στο ηλεκτρονικό κατάστημα περιλαμβάνονται προϊόντα διαθέσιμα και προϊόντα με την ένδειξη «χωρίς απόθεμα».

Επίσης, οι διάφορες προσφορές προϊόντων που εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, ισχύουν πάντοτε μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Το προσωπικό του SMASHonline επιφυλάσσεται να ενημερώσει τους πελάτες σε περίπτωση μεταγενέστερης μη διαθεσιμότητας παραγγελθέντος είδους, για τον πιθανό χρόνο παράδοσης.

Στην περίπτωση αυτή, εφόσον κρίνεται ότι η καθυστέρηση καθιστά τη συναλλαγή ασύμφορη για τον πελάτη, χωρεί ανάκληση της παραγγελίας η οποία γίνεται αζημίως για τον πελάτη.

Η τυχόν λοιπή παραγγελία εκτελείται κανονικά.

Ο χρόνος παράδοσης εξαρτάται από την διαθεσιμότητα των προϊόντων που επιλέγει ο πελάτης.

Μόλις πραγματοποιηθεί η παραγγελία, το προσωπικό του SMASHonline την επεξεργάζεται και ενημερώνει τον πελάτη για τον χρόνο παράδοσης στο χώρο επιλογής του.

Όταν η παραγγελία είναι πλήρης και έτοιμη για αποστολή, η παράδοση πραγματοποιείται:

Εντός 24 – 48 ωρών εφόσον η παραγγελία σταλεί μέχρι τη 14:00 της προηγούμενης ημέρας.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμο κάποιο/α από τα είδη που ο πελάτης έθεσε στην παραγγελία ή/και που κάποιο προϊόν θα είναι διαθέσιμο μετά τον αναγραφόμενο στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα χρόνο παράδοσης, τότε η εταιρεία μας θα έρχεται σε επαφή μαζί σας είτε με μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και στον αριθμό τηλεφώνου που έχει δηλώσει είτε με απευθείας τηλεφωνική επαφή δια μέσου αντιπροσώπου της (είτε με όλους τους ανωτέρω τρόπους) προκειμένου να συνεννοηθεί με τον πελάτη για την τυχόν τροποποίηση, διόρθωση ή ακύρωση της παραγγελίας του.


Εφόσον δεν καταστεί εφικτή η επικοινωνία για διάστημα 5 ημερών από την αποστολή του αιτήματος παραγγελίας, το αίτημα του ακυρώνεται αυτομάτως και θα πρέπει να αποστείλει ξανά νέο αίτημα προς την εταιρία.

Σε κάθε περίπτωση τυχόν νέα παραγγελία  (τροποποιηθείσα ή μη) θα αποστέλλεται και πάλι με νέο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και στο κινητό τηλέφωνο που ο ίδιος έχει δηλώσει, το μήνυμα αυτό θα αποτελεί και το επιβεβαιωτικό της παραγγελίας, βάσει του οποίου και θα εκτελείτε η παραγγελία.

Η αποστολή των προϊόντων θα πραγματοποιείται κατόπιν βάσει του χρονοδιαγράμματος παράδοσης της συνεργάτιδας εταιρείας ταχυμεταφορών.

Σημείωση: Ο παραλήπτης των προϊόντων οφείλει να ελέγχει το ακέραιο της συσκευασίας και του περιεχομένου της πριν από την παραλαβή. Η εταιρία μας δε φέρει καμία ευθύνη, για οποιαδήποτε ζημιά επί του ακεραίου των αγαθών κατά τη μεταφορά τους από την εταιρία courier.

 

 


- Κουπόνι έκπτωσης

Στην περίπτωση που κατέχετε κουπόνι έκπτωσης, μπορείτε να καταχωρήσετε τον κωδικό του επιλέγοντας καλάθι αγορών και στη 

συνέχεια κουπόνι. Το κουπόνι εφαρμόζεται σε παραγγελίες συγκεκριμένης αξίας ή και οποιασδήποτε αξίας και αναφέρεται στις πληροφορίες τους.

 


Επιστροφές

 

Επιστροφές  γίνονται δεκτές εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του δέματος (σύμφωνα με την ένδειξη της ετικέτας της μεταφορικής εταιρίας).

 

email

Ενημερώστε μέσω γραπτού μηνύματος ή συμπληρώνοντας την φόρμα επιστροφών αναφέρετε επίσης εάν επιθυμείτε να γίνει κράτηση κάποιου άλλου προϊόντος.


 

pack

Το προϊόν που πρόκειται να επιστραφεί θα πρέπει να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση και σε άθικτη συσκευασία και να μην έχει χρησιμοποιηθεί καθώς να συνοδεύεται και από τα αρχικά έγγραφα (απόδειξη λιανικής ή τιμολόγιο)

-Συσκευάστε το προϊόν προσέχοντας να μην αλλοιώσετε την αρχική συσκευασία και να μην  λείπουν τα ταμπελάκια των χαρακτηριστικών του. Σημειώστε ότι προφανώς δεν κάνουμε δεκτά προϊόντα χρησιμοποιημένα έστω και μερικώς, μεταποιημένα ή πλυμένα.


geniki

-Θα πρέπει να το στείλετε ΜΟΝΟ με ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ και χρέωση παραλήπτη με κωδικό πελάτη: 510207 στην διεύθυνση

αθλητικό κατάστημα SMASH - Κ.Φρόντζου 7 - ΤΚ 45444 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

 cyprus Flag (επιστροφές από Κύπρο επιβαρύνουν τον πελάτη)

-Αν το προϊόν τηρεί τα παραπάνω κριτήρια, μπορείτε να το απoστείλετε πίσω σε εμάς για αντικατάσταση. Σε αντίθετη περίπτωση διατηρούμε το δικαίωμα να μην το δεχτούμε και να επιστραφεί στον αποστολέα με δική του χρέωση.


pay

Στη συνέχεια γίνεται αντικατάσταση με ίδιο προϊόν εάν αυτό είναι διαθέσιμο ή με οποιοδήποτε άλλο της επιλογή σας, ίσης αξίας ή μεγαλύτερης πληρώνοντας την διαφορά και επιπλέον 5 € για τα έξοδα αποστολής

cyprus Flag (προς Κύπρο η χρέωση είναι 9 €).

Εάν και αυτό δεν είναι εφικτό τότε σας πιστώνεται το ποσό της αγοράς πλην των εξόδων αποστολής. Σ' αυτή την περίπτωση (επιστροφής χρημάτων) η χρέωση είναι 5 ευρώ για την επιστροφή του προϊόντος εφόσον έχετε ήδη πληρώσει τα μεταφορικά και αν η παραγγελία ήταν άνω των 60,00 ευρώ θα χρεωθείτε 8 ευρώ (για αποστολή άλλα και επιστροφή του προϊόντος).

 

άτοκες δόσεις

ακόμη και από 60€

Επιλέξτε να πληρώσετε με πιστωτική κάρτα και επωφεληθείτε από τις 2 άτοκες δόσεις ακόμη και από 60€ - με πρώτη δόση ένα μήνα μετά την αγορά σας!

100% ασφαλείς αγορές

×

100% ασφαλείς αγορές

μόνο γνήσια προϊόντα!

1. Όλα μας τα προϊόντα είναι 100% αυθεντικά.

2. Οι αγορές σας είναι 100% ασφαλείς

3. Τα προσωπικά σας δεδομένα είναι απόλυτα εμπιστευτικά και σε καμία περίπτωση δεν προωθούνται σε τρίτους (δείτε τα δικαιώματά σας εδώ http://www.dpa.gr).

αθλητικό κατάστημα

×

αθλητικό κατάστημα

από το 1974

...διαδικτυακά από 2014

δωρεάν αποστολή

×

δωρεάν αποστολή

για παραγγελίες από 60 €

 

Κόστος αποστολής
-ΔΩΡΕΑΝ για παραγγελίες πάνω από 60€
-5€ για παραγγελίες κάτω από 60€

Δωρεάν αντικαταβολή
-ΔΩΡΕΑΝ με πιστωτική κάρτα, paypal
ή τραπεζική κατάθεση

 

 

×

Δωρεάν αποστολή

από 60€ (για μικρότερες παραγγελίες 5€)

-δωρεάν αντικαταβολή 

-για παραγγελίες κάτω των 60€, το κόστος αποστολής είναι 5€ για όλη την Ελλάδα (επίσης δεν υπάρχει επιπλέον χρέωση για πληρωμή με αντικαταβολή)

Μόνο αυθεντικά προϊόντα!

×

Μόνο αυθεντικά προϊόντα!

100% ασφαλείς αγορές

1. Όλα μας τα προϊόντα είναι 100% αυθεντικά.

2. Οι αγορές σας είναι 100% ασφαλείς

3. Τα προσωπικά σας δεδομένα είναι απόλυτα εμπιστευτικά και σε καμμία περίπτωση δεν προωθούνται σε τρίτους (δείτε τα δικαιώματά σας εδώ http://www.dpa.gr).

Άτοκες δόσεις

×

Άτοκες δόσεις

ακόμη και από 60€

Πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες - μεταφέρεστε αυτόματα σε ασφαλές περιβάλλον και έχετε την επιλογή άτοκων δόσεων για παραγγελίες άνω των 60€. Υποστηρίζονται οι κάρτες: visa, mastercard,maestro 

( μόνο σε πιστωτικές κάρτες που υποστηρίζουν δόσεις)

 

×